Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

Consiliul Local

Liberul acces la informatiile de interes public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Achizitie directă Furnizare aparat GPS pentru masuratori topograficeTip Stonex S9i , Sistem complet, Controller S4II C

Tipărește pagina - Achizitie directă  Furnizare aparat GPS pentru masuratori topograficeTip Stonex S9i , Sistem complet, Controller S4II C Trimite unui prieten - Achizitie directă  Furnizare aparat GPS pentru masuratori topograficeTip Stonex S9i , Sistem complet, Controller S4II C

 

Achizitie directa  Furnizare aparat GPS pentru masuratori topograficeTip Stonex S9i , Sistem complet, Controller S4II C

 

Având în vedere :

- Referatul  de necesitate  al   Biroului de Patrimoniu   nr. 3958/27.04.2017

-  Legea 98/2016 a achizitiilor Publice și Normele metodologice de aplicare a acesteia ,

Compartimentul de Achizitii Publice și Biroului de Patrimoniu, a consultat catalogul electronic publicat în SEAP, produse, servicii sau lucrări a căror achiziție intră sub incidența prevederilor art 43,  alin. (1). din Normele  metodologice de aplicare a Legii 98 privind achizitiile publice .

In urma consultarii catalogului electronic SEAP pentru Achiziția   Furnizare aparat GPS pentru masuratori topograficeTip Stonex S9i , Sistem complet, Controller S4II C ,  nu am identificat nicio oferta care sa corespunda cu caracteristicile tehnice solicitate prin referatul de necesitate; în aceste condiții ,  propun lansarea unui anunț publicitar SEAP 

 

Tip anunt: Cumparari directe

Servicii

Denumirea achizitie: Furnizare aparat GPS pentru masuratori topografice Produsele vor fi însotite de declaratie de conformitate si certificat de garantie.

CPV: 38112100-4-Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)

Descrierea contractului: Furnizare aparat GPS pentru masuratori topografice Tip Stonex S9i , Sistem complet, Controller S4II C Caracteristicile tehnice sunt atasate pe site-ul Primariei www.primariabeius.ro

25210.00 RON

Conditii contract: Modalitatea de plata: plata se va efectua în termen de 30 zile de la data efectuarii receptiei cantitative si calitative. se solicita asigurarea de training si suport tehnic gratuit.

OFERTA SE VA DEPUNE PE MAILUL Municipiului Beius integrare-beius@cjbihor.ro. sau la sediul autoritatii contractante, pâna la data de 02.05.2016, orele 12. Operatorii economici vor transmite propunerea tehnica si propunerea financiara.

Pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile

02.05.2017

Ofertantul declarat câstigator îsi va publica oferta în catalogul electronic în vederea finalizarii achizitiei prin SEAP.Caracteristicile tehnice sunt atasate pe site-ul Primariei www.primariabeius.ro

 

 

 

Fișiere - Achizitie directă Furnizare aparat GPS pentru masuratori topograficeTip Stonex S9i , Sistem complet, Controller S4II C

ACHIZIŢII PUBLICE

Oraşul nostru

Info utile

Proiecte beiuşene

Lucrari de investitii

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ