Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

Consiliul Local

Liberul acces la informatiile de interes public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Anunt achizitie Rafturi metalice modulare pentru Biblioteca Municipala Beius

Tipărește pagina - Anunt achizitie  Rafturi metalice  modulare pentru Biblioteca Municipala Beius Trimite unui prieten - Anunt achizitie  Rafturi metalice  modulare pentru Biblioteca Municipala Beius

 

Anunt publicitate   Rafturi metalice  modulare pentru Biblioteca Municipala Beius

 

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Servicii

Denumirea achizitie: Rafturi metalice  modulare pentru Biblioteca Municipala Beius.

CPV: 45223210-1-Lucrari de structuri metalice (Rev.2)

Descrierea contractului: Rafturi metalice modulare pentru Biblioteca Municipala Beius. Dimensiuni: inaltime : 2m, lungime: 1 m, latime: 0,25 m . cu 6 polite reglabile pe inaltime - suprafata : 2 mp / bucata - necesar in nr. total de 168 mp. rafturi metalice.

25210.00 RON

Conditii contract: Sursa de finantare : Bugetul local . Perioada pentru prestarea serviciilor : 30 zile lucratoare de la emiterea comenzii

OFERTA SE VA DEPUNE  la sediul autoritatii contractante, pâna la data de  19/07/2017, orele 12. Operatorii economici vor transmite propunerea tehnica si propunerea financiara.

Pretul cel mai scazut, dintre ofertele declarate admisibile. Pretul va fi exprimat in lei fara TVA, cu maxim 2 zecimale.Oferta trebuie sa se incadreze in valoarea estimata, fara TVA

Termen limita primire oferte:  19/07/2017

Ofertele se transmit pla sediul institutiei pana la data de 19/07/2017, orele 12,00 Ofertantul declarat câstigator îsi va publica oferta în catalogul electronic în vederea finalizarii achizitiei prin SEAP

 

 

                                                       Compartiment Achizitii Publice       

 

Fișiere - Anunt achizitie Rafturi metalice modulare pentru Biblioteca Municipala Beius

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ