Inchide

Trimite unui prieten

Primarul

Tipărește pagina - Primarul Trimite unui prieten - Primarul

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

DOMOCOŞ ADRIAN NICOLAE

Data  şi locul naşterii : 20.05.1974, Beiuş

Starea civilă: căsătorit, 1 copil

Adresa: 415200 Beiuş, Str. Stadionului nr. 1C  , jud Bihor

E-mail: primar@primariabeius.ro

 

Studii:

 • Universitatea „Vasile Goldis" Arad ,Facultatea de Ştiinte Economice- Sectia Marketing 2004- 2008
 • Universitatea Oradea ,Facultatea de Ştiinte Socio-Umane, Sectia Educatie Fizică şi Sport ,1992-1997
 • Colegiul National "Samuil Vulcan" 1988-1992

 

Activitate profesională:

 • Primar al Municipiului Beiuş ( 2008 - )
 • Director al  Sucursalei Bihor, C. N. LOTERIA ROMÂNĂ (2005 - 2008)
 • Profesor titular, Colegiul Tehnic „Ioan Ciordas" Beiuş (1997 -2005)

Membru în organisme profesionale:

 

 • Consilier judetean Bihor 2004-2008
 • Membru in comisia de Munca, Protectia Copilului si Asistenta Sociala;
 • Membru in Comisia de Evaluare a Proiectelor pentru Sustinerea Sportului de Performanta;
 • Membru in Comisia de Evaluare a Proiectelor de Dezvoltare Regionala

 

Principalele activităţi :

 

 • Manager proiect in cadrul proiectului "BEIUŞ.GOV.RO - IMPLEMENTAREA UNEI SOLUTII INTEGRATE DE TIP E-GUVERNARE ÎN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BEIUŞ", proiect depus pe Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public "Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice",Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar"- valoare totala 2.370.401,2 lei.
 • Manager proiect in cadrul proiectului „EFICIENTA, MANAGEMENT PERFORMANT SI FORMARE CONTINUA IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA DIN MICROREGIUNEA TARA BEIUSULUI", proiect depus in cadrul Axei 1. Imbunatatirii de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniu 1.3. Imbunatatirea eficacităţii organizaţionale- valoare totala 750.000 lei;
 • Coordonator in cadrul proiectului „13 LOCUINTE PENTRU ROMII DIN BEIUS IN SISTEM DUPLEX DIN LEMN, INCALZITE CU SOBE DE TERACOTA", proiect finanţat prin PHARE 2006, semnat la sfârşitul anului 2008. Este in faza de implementare- valoare totala 850.430 lei.
 • Supervizor in cadrul proiectului „CENTRU MULTIFUNCTIONAL CU DESTINATIE MULTIFUNCTIONALA- REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR SOCIALE", proiect in cadrul Axei 3 Program Operaţional Regional, Domeniul Imbunatatirea infrastructurii sociale, aflat in faza de evaluare- valoare totala 466.322 lei.
 • Supervizor in cadrul proiectului „BEIUS ORAS GEOTERMAL- EXTINDERE, MODERNIZARE, SECURIZARE A SISTEMULUI DE INCALZIRE CU APA GEOTERMALA IN MUNICIPIUL BEIUS, proiect depus in cadrul Programul Operaţional Sectorial- Creşterea Competitivităţii Economice, Axa 4, proiect aflat in faza de evaluare- valoare totala 16.686.890 lei.

 

Limbi străine:

 

 • Engleza : bine
 • Spaniola: foarte bine

 

Activitate politică:

 • Membru PNL
 • Vicepreşedinte al Organizaţiei Teritoriale Bihor
 • Preşedinte al Organizaţiei Zonale Beiuş

 

RESPONSABILITĂŢI PRIMAR:

 • Responsabilitati formale de reprezentare a administratiei publice locale in relaţia cu diferiţi actori sociali locali, judeteni, nationali, privati, publici;
 • Promovarea pana in prezent a 10 proiecte cu finantare europeana si nationala, pentru a pune in aplicare atributiile legale ale institutiei,dupa cum urmeaza:
 • Stabilieste in colaborare cu sefii de servicii strategiile de management a serviciilor din cadrul institutiei;
 • Supervizeaza indeplinirea tuturor indicatorilor economici, sociali, admninistrativi;
 • Ordonator de credite;
 • Realizarea fluxului de cash-flow;
 • Colaborarea cu auditorii financiari externi pentru elaborarea rapoartelor de audit extern;
 • Semneaza actele financiar contabile;
 • Coordoneaza si supervizeaza elaborarea rapoartelor de activitate financiare si narative ale serviciilor din cadrul institutiei;
 • responsabilităţi legale si formale în administraţia publică locală;
 • semneaza adrese de răspuns la autorităţile solicitante private si publice;
 • monitorizarea activitatii compartimentelor de specialitate;
 • repartizarea spre compartimentele de specialitate de adrese pentru soluţionare şi răspuns;
 • responsabilităţi în relaţia administraţiei publice locale în colaborare cu celelate autorităţi subordonate;
 • responsabilităţi cu privire la ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
 • responsabilităţi cu privire la ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor primarului;
 • coordonează şi verifică în teren alături de reprezentanţii birourilor specializate desfăşurarea lucrărilor de investiţii;
 • rezolvarea solicitărilor în urma programului de audienţe cu publicul a problemelor cetăţenilor în colaborare cu compartimentele de specialitate în termenele şi condiţiile legale.