Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

Consiliul Local

Liberul acces la informatiile de interes public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş
Inchide

Trimite unui prieten

Spitalul Municipal

Tipărește pagina - Spitalul Municipal Trimite unui prieten - Spitalul Municipal

http://www.spitalulbeius.ro 

SPITALUL MUNICIPAL EPISCOP NICOLAE POPOVICI BEIUŞ

 

ECHIPA MEDICALĂ

 

 

CHIRURGIE

§        Dr. Ile Teodor - medic primar

§        Dr. Halbac Monica - medic primar

§        Dr. Andor Ştefan - medic specialist

 

OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

§        Dr. Scridon Radu - medic primar

§        Dr. Popov Stela - medic primar

§        Dr. Ţig Gheorghe Vlăduţ - medic specialist

 

PEDIATRIE

§        Dr. Boitor Aurica - medic primar

§        Dr. Teaha Monica - medic primar

§        Dr. Topala Marina - medic primar

 

NEONATOLOGIE

§        Dr. Iszac Eva - medic specialist

§        Dr. Vidra Camelia - medic specialist

 

BOLI INTERNE

§        Dr. Galea Ioan - medic primar

§        Dr. Popa Margareta - medic primar

§        Dr. Iuhas Ştefan - medic specialist

§        Dr. Pontos Daciana - medic primar

 

BOLI INFECŢIOASE

§        Dr. Câlniceanu Doina - medic primar

§        Dr. Costea Maria - medic specialist

 

CARDIOLOGIE

§        Dr. Fazekaş Ioana - medic primar

 

ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

§        Dr. Vesa Sorin Luigi - medic primar

 

NEUROLOGIE

§        Dr. Dărău Petru - medic primar

 

ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVĂ

§        Dr. Topală Vladimir - medic primar

 

O.R.L.

§        Dr. Popov Mircea - medic primar

 

OFTALMOLOGIE

§        Dr. Haidu Sorin - medic primar

 

C.P.U.

§        Dr. Merca Cosmina - medic primar

§        Dr. Negruţ Chipe Catalina - medic specialist

§        Dr. Stanciu Andrei - medic specialist

§        Dr. Ciuciu Angela - medic specialist

 

LABORATOR

§        Dr. Teaha Monica - medic primar

§        Dr. Miclăuş Gabriela - medic specialist

 

DERMATOLOGIE

§        Dr. Vitalie Lisnic - medic specialist

 

PSIHIATRIE

§        Dr. Cozac Aurel - medic specialist

 

PLANING FAMILIAL

§        Dr. Ştef Mihaela - medic primar

 

 

 

 

Întocmit

Cj. Cristian Laboş

 

 

ISTORIC

al Spitalului Beiuş

 

 

          Prima atestare documentara a Spitalului Orasenesc „Episcop Nicolae Popovici" Beius o gasim in anul  1903 cand prin actul de donatie nr. 4211, acesta primeste in proprietate cladirile si terenul aferent Stationarului II.

          În anul 1938 Spitalul Beiuş funcţionează cu 92 paturi de medicină internă şi chirurgie în clădirea actualului Staţionar II.

          În anul 1944 spitalul funcţionează cu 100 paturi de medicină internă şi chirurgie tot în clădirea Staţionarului II.

          În anul 1952 primeşte denumirea de Spital Unificat Beiuş şi începe să funcţioneze cu 425 de paturi din care:

§        Medicină internă cu 80 paturi, 5 medici, 12 asistente şi personal de serviciu

§        Chirugie cu 60 paturi, 4 medici, 12 asistente şi personal de serviciu.

§        Pediatrie 50 paturi, 2 medici, 10 asistente şi personal de serviciu

§        Obstetrică-ginecologie cu 60 paturi, 1 medic, 13 asistente şi personal de serviciu.

§        Boli infecţioase cu 60 paturi, 1 medic, 10 asistente şi personal de serviciu.

§        O.R.L. cu 15 paturi, 1 medic, 4 asistente

§        T.B.C. cu 80 paturi, 1 medic, 8 asistente

§        Dermato-venerice cu 20 paturi, 1 medic, 3 asistente

In anul 1952 se dă în folosinţă pavilionul secţiei Boli Infecţioase.

În anul 1954 se înfiinţează serviciul de salvare cu un număr de 3 autosanitare şi 4 asitente.

În anul 1955 se dă în folosinţă clădirea Staţionarului I în care încep să funcţioneze secţiile interne, chirurgie, ORL, şi serviciul administrativ-gospodăresc cu blocul alimentar şi spălătoria.

În anul 1960 se dă în folosinţă clădirea Policlinicii în care funcţionau cabinetele medicale: interne, chirurgie, pediatrie, obstetrică ginecologie, ORL, laborator, radiologie, dermatologie, stomatologie, neurologie, psihiatrie, tratamente şi fişier. În anul 1952 policlinica avea angajaţi un număr de 8 medici de specialitate şi 12 asistente.

Tot în 1960 se dă în folosinţă centrala termică pe bază de combustibil lichid.

          Prin decizia nr. 1593/30.12.1967 a Sfatului Popular al Regiunii Crisana ,se constituie, pe data de 1 ianuarie 1968 Spitalul Unificat Teritorial Beius avand calitatea de ordonator de credite. Din datele de la acea vreme se estimează arondarea la spitalul Beiuş a unui număr de peste 111.000 locuitori cuprinşi în zona dintre comunele Sîmbăta, Ginta, Cristior, coordonînd şi îndrumând activitatea a 25 dispensare locale, 4 dispensare urbane, 5 dispensare de întreprindere, 2 policlinici, 4 creşe de copii, 14 case de naştere, 4 staţionare de copii, 12 cabinete de stomatologie.

          În perioada 1968 - 1975 spitalul funcţionează cu un număr de 875 paturi după cum urmează:

§        Boli interne cu 80 paturi, 4 medici, 13 asistente

§        Chirurgie cu 80 paturi 3 medici şi 17 asistente

§        Pediatrie cu 120 paturi din care 20 însoţitori 3 medici şi 15 asistente

§        Obstetrică-ginecologie cu 55 paturi, 3 medici si 13 asistente

§        Boli infecţioase cu 50 paturi 1 medic şi 9 asistente

§        Nou născuţi cu 30 paturi 1 medic şi 5 asistente

§        Orl cu 15 paturi 1 medic şi 4 asistente

§        Oftalmologie cu 15 paturi 1 medic si 4 asistente

§        Laboratorul clinic cu 2 medici şi 10 asistente

§        Laborator radiologic cu 1 medic şi 3 asistente

§        Laborator de epidemiologie cu 3 medici şi 8 asistente

§        Laborator de anatomie patologică  cu 1 medic şi un asistent

§        Staţia de salvare cu 15 autosanitare şi 12 asitenţi

§        Staţionarul de adulţi din oraşul Dr. Petru Groza  cu 25 paturi 1 medic şi 3 asistente

§        Patru creşe de copii cu 310 locuri după cum urmează: în Beiuş 150, Dr. Petru Groza 100, Nucet cu 40 şi Dobreşti cu 20.

§        Case de naştere în număr de 14 cu un efectiv de 70 paturi

§        Staţionare de copii în număr de 4 cu un efectiv de 20 paturi

În acea perioadă Spitalul Teritorial Unificat Beiuş a avut un număr de 92 medici, 381 asistente şi 373 alt personal. De asemenea tot în acea perioadă se dă în folosinţă boxele de garaj şi atelierul de întreţinere al spitalului precum şi locaţi pentru radiologia de la Staţionarul II.

Între 1968 şi 1975 bugetul spitalului se cifrează în ordinea banilor între 20-26 milioane lei anual din care pentru medicamente 5-6 milioane, plata retribuţiei 10-14 milioane, investiţii 300-500 mii lei, dotări 300-500 mii lei, alte cheltuieli 3,5-5,9 milioane lei. Din fonduri de la minister se efectuau dotări între 3 şi 10 milioane lei.

În anul 1975 spitalul se reorganizează prin înfiinţarea Spitalului unificat teritorial Dr. Petru Groza iar spitalul Beiuş continuă să asigure asistenţă medicală pentru o populaţie de circa 88.000 locuitori şi să îndrume activitatea a 21 dispensare comunale, 1 dispensar urban, 1 dispensar şcolar, 3 dispensare de întreprindere, 2 creşe cu 160 paturi, 10 case de nastere cu 50 paturi şi 3 staţionare de copii cu 15 paturi, teritoriul deservit fiind situat între comunele Sâmbăta, Căpâlna, Rieni inclusiv. Spitalul îşi menţine structura internă cu 445 paturi iar între anii 1976-1978 este încadrat cu 88 medici, 315 asitente din care 115 în spital iar personalul muncitor 236 persoane.

Între anii 1968-1978 cu sprijinul şi contribuţia cetăţenilor au fost date în folosinţă noi localuri pentru dispensarele medicale din comunele Căbeşti, Remetea, Finiş, Tărcaia, Răbăgani, Drăgăneşti şi Lazuri de Beiuş.

In data de 13.05.1993 este emis Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 524 prin care se schimba denumirea Spitalului Orasenesc Beius in „Spitalul Orasenesc Episcop Nicolae Popovici - Beius"

În anul 1995 Serviciul de Ambulanţă se separă de spital fiind organizat la nivel de judeţ în Serviciul Judeţean de Ambulanţă.

În anul 1998 ia fiinţă Casa de Asigurări de Sănătate astfel schimbându-se modalitatea de finanţare a spitalului de la o finanţare directă de la minister la o finanţare bazată pe un contract  de prestări servicii cu CAS Bihor.

În anul 2003 clădirile şi terenurile spitalului au fost predate Primăriei Municipiului Beiuş în baza Protocolului nr. 102 din 21.01.2003 (conform H.G. nr.866/2002 şi H.G. nr.867/2002). Clădirile au fost predate ulterior în administrarea spitalului în baza Hotărârii Consiliului Local nr .7 din 28.02.2005.

Prin Dispoziţia 390 /24.09.2004 se schimbă denumirea spitalului din „Spitalul Orasenesc Episcop Nicolae Popovici - Beius" in „Spitalul Municipal Episcop Nicolae Popovici - Beius".

În prezent (anul 2010) spitalul funcţionează cu 245 paturi şi are următoarea structură:

STAŢIONARE:

-   Secţia medicină internă        41 paturi

-   Secţia chirurgie generală      35 paturi

-   Compartiment ATI               10 paturi

-   Secţia pediatrie                     30 paturi

-   Secţia ob.ginecologie           34 paturi

  din care 4 paturi pt. ATI

-   Secţia boli infecţioase          25 paturi

-   Compartimentul neurologie 10 paturi

-   Compartiment ORL               5 paturi  

-   Compartiment ortopedie      10 paturi

-   Comp. neonatalogie            15 paturi

-   Comp. oftalmologie             10 paturi

-   Comp. cardiologie                14 paturi                  

-   Compartiment Recuperare    6 paturi

-   Compartiment Primire Urgenţă(CPU)

                Total 245 paturi

Însoţitori                     15 paturi

Spitalizare de zi          12 paturi

-   Farmacie

-   Laborator radiologie şi imagistică medicală cu punct de lucru la staţi.  II

-   Laborator analize medicale

-   Laborator anatomie patologică

-   Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

-   Cabinet planificare familială

-   Cabinet boli infecţioase

-   Cabinet boli infecţioase (antirabic)

-   Dispensat TBC

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI

-         Cabinet   medicină internă

-         Cabinet cardiologie

-         Cabinet neurologie

-         Cabinet psihiatrie

-         Cabinet dermato -venerologie

-         Cabinet chirurgie generală

-         Cabinet ortopedie şi traumatologie

-         Cabinet ORL

-         Cabinet oftalmologie

-         Cabinet pediatrie

-         Cabinet ob.ginecologie

-         Cabinet recuperare , medicină fizică şi balneologie

-         Laboratoarele deservesc atât secţiile cu paturi cât şi Ambulatoriul Integrat

Centrul de Sănătate Mintală Adulţi

Centrul de Sănătate Mintală Copii

Aparat Funcţional

 

 

CONSILIER JURIDIC

Jr. Cristian Laboş

 

 

Galeria foto - Spitalul Municipal

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ