Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş
Inchide

Trimite unui prieten

Viceprimarul

Tipărește pagina - Viceprimarul Trimite unui prieten - Viceprimarul

 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI

 

 

DĂESCU OVIDIU CONSTANTIN

Contact:

TEL: 0746 248 760

e-MAIL: viceprimar.beius@gmail.com

 

 

Date biografice

Născut în  02.11.1960

 

Studii:

·         Masterand- administratie publica Universitatea din Oradea/ Facultatea de Drept

·         Masterand -politici noi de mediu Universitatea din Oradea/ Facultatea de protectia mediului

·         Inalt funcţionar public-program de formare specializata Ministerul Administratiei si Internelor/ANFP

·         Masterat 2010- drept public Universitatea din Oradea/ Facultatea de Stiinte Juridice

·         Masterat 2010-management Universitatea din Oradea/ Facultatea de Inginerie Electrica si Tehnologia Informaţiei

·         Doctorat 2003-inginerie electrica / Universitatea din Oradea

·         Studii aprofundate 2001-cursurri postuniversitare de tehnologii moderne Universitatea din Oradea/ Facultatea de Electrotehnica si Informatica

·         Inginer 1997- electromecanica Universitatea din Oradea/ Facultatea de Electrotehnica si Informatica

·         Subinginer 1993- electromecanica  tehnologica Universitatea din Oradea/ Facultatea de Electrotehnica si Informatica

·         Bacalaureat 1979, Liceul Samuil Vulcan Beius, Profil matematica-fizica -mecanica


Experienţa profesională:


Mai 2012 -2016-Garda Naţionala de Mediu, Comisar General

Iunie 2010-Mai 2012 Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, director executiv

Iunie 2009-mai 2010 Agentia pentru Protectia Mediului Bihor ,director coordonator

Mai 2006-iulie 2008 Societatea Comerciala CASA AUTO SRL Oradea Preşedinte Consiliu de Administraţie, administrator si director general

Octombrie 2005-mai 2006       Universitatea din Oradea,Catedra Electrotehnica Măsurării şi Utilizarea Energiei Şef de lucrări

Iunie 2005-septembrie 2005     Societatea Comerciala IRIS TRUCK&BUS SERVICE Oradea Director general

Mai 2001-mai 2005     Registrul Auto Român Reprezentanţa Bihor       Şef reprezentanţă

Aprilie 2000-mai 2001 Direcţia Generală a Grupului SC IATSA SA Piteşti       Inspector zonal

Mai 1999-aprilie 2000 S.C. IATSA S.A. Arad director general

1998-mai 1999 Direcţia Generală a Grupului SC IATSA SA Piteşti auto Inspector zonal

1996-1998 SC IATSA SA Oradea auto Director general adjunct şi director comercial

1995-1996 Filiala Dacia Service Oradea Director general

1992-1995 Depozitul Zonal Dacia Service Oradea Director

1991-1992 Filiala Dacia Service Oradea Şef staţie şi locţiitor director

1990-1991 SC IATSA SA  Reprezentant comercial si tehnic

1988-1990 Filiala Dacia Service Oradea  Şef aprovizionare

1981-1988  IJTL Bihor control - trafic

1979-1981 RAGCL Beiuş transport Şef centru atelier transporturi

 

 

 


 

RESPONSABILITĂŢI VICEPRIMAR:

  • controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
  • asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;
  • exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
  • răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului;
  • organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;
  • ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
  • poate îndeplini şi atribuţiile de ofiţer de stare civila.

 

 

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ALEGERI LOCALE 2020 BEC 2 BEIUȘ

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ

Galerie foto
Carte oaspeti