Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

Consiliul Local

Liberul acces la informatiile de interes public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Știri și evenimente

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS organizeaza examen pentru promovarea in grad profesional

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS organizeaza examen pentru promovarea in grad profesional cum urmeaza: 1) Inspector de specialitate ,grad IA din cadrul compartimentului impozite si taxe,caserie

Anunt public privind decizia etapei de încadrare

ANEXA 11 la metotologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private - conform Ordinului MMP nr.135/2010

Minuta dezbatere publica 12.04.2017

Raport proces de informare

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al Municipiului Beiuș

ACHIZIŢII PUBLICE

Oraşul nostru

Info utile

Proiecte beiuşene

Lucrari de investitii

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

Sportul Beiuşean