Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

ANUNT

Tipărește pagina - ANUNT Trimite unui prieten - ANUNT

publicat de ​Kovács Zoltán in Vineri , 22 Iunie 2018, 10:35

 

NR.6761/21.06.2018

ANUNT

PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGATITOARE

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS

ANUNTA INTENTIA  DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL -

 INTRODUCERE TERENURI IN INTRAVILAN PENTRU  CONSTRUIRE DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI PARCELARE

Beneficiar: Iancau Madalina Mirela, Micu Alina Florica, Cornutiu Rodica Ana, Vlas Mihai si Vlas Nadia Alina

Amplasament: Municipiul Beius, zona Burgundia Mare

Responsabil cu informarea si consultarea publicului: Directia de Amenajare a  Teritoriului si Urbanism / Compartimentul Urbanism - tel 0259/321935  int. 111.

Publicul este invitat sa transmita comentarii, observatii si propuneri  in perioada 21.06.2018 - 05.07.2018, la sediul Primariei municipiului Beius din str. P-ta Samuil Vulcan, nr. 16 si pe site-ul primariei (primaria.beius@cjbihor.ro.).

Raspunsul la observatiile si propunerile transmise vor fi puse la dispozitia publicului la sediul Primariei municipiului Beius si pe site-ul Primariei pana la data de 10.07.2018.

 

Înapoi la Știri și evenimente