Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

Consiliul Local

Liberul acces la informatiile de interes public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Anunt examen promovare in grad

Tipărește pagina - Anunt examen promovare in grad Trimite unui prieten - Anunt examen promovare in grad

publicat de ​Kovács Zoltán in Miercuri , 20 Septembrie 2017, 8:55

 

                                                                  A N U N T

 

 

Având în vedere prevederile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare respectiv ale art. 125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008, Primaria municipiului Beius organizează examen de promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru functia publica :

-consilier, clasa I, grad profesional principal - compartiment energetic,autorizare servici de transport public local

            Dosarul de inscriere se poate depune pana in data de 10.10.2017 ,ora 16 la secretariatul Primariei municipiului Beius si va contine urmatoarele documente:

 

1. formular de inscriere prevazut in anexa.nr.3 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată;

2. copia actului de identitate

3. copiile rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani

4. adeverinţă eliberată de compartimentul de specialitate care să ateste vechimea de cel puţin 3 ani în gradul profesional deţinut;

5. adeverinţă eliberată de compartimentul de specialitate care să ateste faptul că nu a avut sancţiuni disciplinare neradiate în condiţiile legii.

 

        Conditii de participare solicitate candidatilor:

 • sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;

 • sa fi obtinut cel putin calificativul « bine » la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici ;

 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi;

   

         Examenul de promovare se organizeaza la sediul Primariei municipiului Beius,str.Samuil Vulcan nr.14 ,jud.Bihor , in data de 02.11.2017 ora 10 ,proba scrisa.

   

                 

       Bibliografia propusa pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut:

 

1.Legea nr. 188/1999, republicată (r2),

2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată).

3.Legea nr.215/2001 -Legea administratiei publice locale

 

              Bibliografia specifica

 

          1.Legea nr.50/1991-privind autorizarea constructiilor

          2.Legea nr.92/2007 -Legea serviciilor de transport public local

 

 

 

NOTA:Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

 

Înapoi la Știri și evenimente

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ