Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Știri și evenimente

ANUNȚ DE PARTICIPARE

,Municipiul Beiuș face cunoscută intenția de atribuire de contracte de finanțare nerambursabilă din fonduri de la bugetul local

Invitatie participare pentru atrib. contr. colectare, reciclare si valorificare a deseurilor

Invitatie participare pentru atrib. contr. colectare, reciclare si valorificare a deseurilor de hartie, rezultate in urma procesului de casare

Avertizare pesta porcina

Masuri pesta porcina

Proces verbal de afisare

Proces verbal de afisare documentatie cadastrala in vederea exproprierii imobilelor pentru lucrarea Varianta ocolitoare SteiProce

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Lucrări de modernizare a străzilor Andrei Șaguna și Gheorghe Crișan

INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGATITOARE

ANUNT PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGATITOARE PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS ANUNTA INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL -

Anunt concurs atestare

Concurs pentru atestarea persoanelor fizice in vederea indeplinirii functiei de administratori imobile