Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Știri și evenimente

Anunț licitație Piața Agro - sector B și A

Anunț licitație Piața Agro - sector B și A

Dezbatere publica

Proiecte de hotarare regulamente

Proces verbal de afisare si publicitate II

Somații si titluri executorii

Anunţ posturi vacante cenzori S.C. EDILUL S.A.

MUNICIPIUL BEIUŞ, in calitate de actionar unic al S.C. EDILUL S.A.

Proces verbal de afisare si publicitate

Somații, titluri executorii, obligații de plată

ANUNT PUBLIC PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI

ANUNT PUBLIC PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI conform prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere şi(...)

Dezbatere publica tarife Edilul

Dezbatere publica 03 iunie 2019 ora 18.00 sala mare a primariei