Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Știri și evenimente

Solicitare aviz mediu si informare Transgex

Solicitare aviz mediu si informare Transgex

Dezbatere publica PUZ

Dezbatere 28.07.2017

Minuta dezbatere publica PUZ

Dezbatere publica PUZ 12.07.2017

Anunturi intentii planuri de elaborare PUZ

Restaurant Beius str. Horea, / introducere in intravilan pt construire de locuinte

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS organizeaza dezbatere publica

Consultarea publicului asupra propunerilor preliminare - etapa a II-a, cu privire la documentatia: -PLAN URBANISTIC ZONAL-