Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Știri și evenimente

ANUNŢ ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR MUNICIPIULUI BEIUŞ

Ofertă spre vânzare masă lemnoasă - lemn pentru foc necesar încălzirii locuinţelor

Proiecte din fonduri europene cu finantare nerambursabila

Lista de proiecte in implementare si evaluare

ANUNTPRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS organizeaza DEZBATERE PUBLICA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS organizeaza DEZBATERE PUBLICA in data de 05.12.2018 la sediul Primariei municipiului Beius din strada P-ta Samuil Vulcan, nr. 16, in vederea consultarii publicului - etapa a II-a, cu privire la urmatoarea(...)

Informare publica achizitionare lemne foc

Adresa Directiei Silvice Bihor nr 13101/09.11.2018

Dezbatere publica

Impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2019

Anunt selectie Ocolul Silvic Codrii Beiusului

Anunt selectie Ocolul Silvic Codrii Beiusului

Procedura de votare - competiția \"RO SMART în Țara lui Andrei\"

Procedurade votare a proiectului școlii noastre, "Fii Smart În Educație", în cadrulcompetiției"RO SMARTîn Țara lui Andrei" esteurmătoarea:

ANUNT

ANUNT PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGATITOARE PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS

A N U N Ț modificări Legea 18

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 6 august 2018 a fost publicată Legea nr. 231/2018, pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel de la data de 9 august 2018 sunt aplicabile(...)

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ