Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

Consiliul Local

Liberul acces la informatiile de interes public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS organizeaza examen pentru promovarea in grad profesional

Tipărește pagina -    PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS  organizeaza examen  pentru promovarea in grad profesional Trimite unui prieten -    PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS  organizeaza examen  pentru promovarea in grad profesional

publicat de ​Kovács Zoltán in Joi , 18 Mai 2017, 9:53

 

     A N U N T

 

              Avand in vedere prevederile art.26 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, ale art.41,41¹,45 din Hotararea nr.286/2011 modificată si completată cu prevederile HG 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,cu completarile si modificarile ulterioare :

 

                                    PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS

 

organizeaza examen  pentru promovarea in grad profesional  cum urmeaza:

 

1)    Inspector de specialitate ,grad IA din cadrul compartimentului impozite si taxe,caserie

 

           Dosarele de inscriere vor contine urmatoarele documente:

1. cerere de înscriere la examen adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei organizatoare;

2. copia actului de identitate

3. copiile fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani care să ateste obţinerea calificativului ,,foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale pentru cel puţin 2 din ultimii 3 ani;

4. adeverinţă eliberată de compartimentul de specialitate care să ateste vechimea de cel puţin 3 ani în gradul profesional deţinut;

5. adeverinţă eliberată de compartimentul de specialitate care să ateste faptul că nu a avut sancţiuni disciplinare neradiate în condiţiile legii.

        Conditii de participare solicitate candidatilor:

-         sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei din care promoveaza

-         sa fi obtinut la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani ,calificativul "foarte bine"

       Examenul de promovare  se organizeaza la sediul Primariei municipiului Beius,str.Samuil Vulcan nr.14 ,jud.Bihor ,in data de 06.06.2017proba scrisa.

 

       Examenul de promovare se va desfasura conform Regulamentului aprobat prin Dispozitia nr.12/06.02.2015 .

 

                                                BIBLIOGRAFIA   

                        propusa pentru promovarea in grad profesional

 

     1.Decret 209/1976 - privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa

     2.Legea 227/2015-privind Codul fiscal -Titlul IX Impozite si taxe locale

 

NOTA:Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

 

 

Înapoi la Știri și evenimente

ACHIZIŢII PUBLICE

Oraşul nostru

Info utile

Proiecte beiuşene

Lucrari de investitii

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

Sportul Beiuşean