Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş
BEIUS PE WIKIPEDIA
TURISM BEIUS
Biserici de lemn din Tara Beiusului

Bun venit pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Beiuş

ANUNȚ IMPORTANT

PENTRU CETĂȚENII MUNICIPIULUI BEIUȘ

 

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL BEIUŞ

PRIMAR

 

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 81

din 13.03.2020

 

privind asigurarea continuităţii activităţii în cadrul

Primăriei municipiului Beiuş şi unităţilor subordonate în cazul unei epidemii

 

Ing. Mlendea Căluş Petru – Primar al municipiului Beiuş,

Având în vedere prevederile dispoziţiei secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, nr. 1489/RA din 04.03.2020 privind întocmirea planului de continuitate în contextul evoluţiei infecţiei cu coronavirusul COVID – 19,

Văzând Referatul nr. 2401/13.03.2020

În temeiul art. 155 alin. 1 lit e, art. 196 alin 1 lit b din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, emit următoarea:

D I S P O Z I Ţ I E

Art.1. Se aprobă Planul privind asigurarea continuităţii activităţii în cadrul Primăriei municipiului Beiuş conform Anexei nr. 1

Art.2. Se limitează desfăşurarea activităţilor de relaţii cu publicul în intervalul orar 10:00 -12:00 în sensul preluării şi eliberării documentelor doar prin Registratura instituţiei care funcţionează la parterul clădirii din str. P-ţa. Samuil Vulcan, nr.16.

            Art.3. Depunerea petiţiilor/reclamaţiilor de către cetăţeni se va face prin e-mail – primaria.beius@cjbihor.ro, fax  Primăria Municipiului Beius -0259321273; fax Serviciul de Stare Civilă – 0259321993 sau prin poştă, în condiţiile legii;

Art.4. Se interzice accesul cetăţenilor în toate spaţiile şi încăperile cu excepţia spaţiului reprezentat de Registratura instituţiei aflată  la parterul clădirii.

            Art.5. Se suspendă programul de audienţe la nivelul instituţiei, în cazuri deosebite audienţele se vor efectua telefonic.

            Art.6. Activităţile cu publicul la Muzeu, Bibliotecă, Casa de Cultură, Clubul Sportiv, Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică „PROVINCIA BELENIES – 1442” se suspendă din data de 13.03.2020 până la noi ordine.

Art.7. Activitatea Compartimentelor Impunere Persoane Fizice şi Juridice, Inspecţie Fiscală şi Casierie se va desfăşura conform procedurii tranzitorii de lucru cuprinsă în Anexa nr. 2

          Art.8. Se vor intensifica măsurile de igienă în vederea prevenirii îmbolnăvirilor.

Art.9. Se va limita accesul în cadrul spaţiilor destinate contribuabililor astfel încât să se evite crearea de cozi/aglomeraţie, stabilindu-se o distanţă de cel puţin 1,5 m între persoane.

      Aceste prevederi se aplică din data de 13.03.2020 până la noi ordine.

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează întreg personalul UAT Municipiului Beiuş şi instituţiilor subordonate

Art.11. Prezenta se comunică cu :

-Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor

            -Primarul Municipiului Beiuş

-Toate Direcţiile/Serviciile/Birourile/Compartimentele din cadrul UAT Municipiul Beiuş

- Se afişează public

 

       P R I M A R                                                       Vizat pt. legalitate

      Ing. MLENDEA CĂLUŞ PETRU                        SECRETAR  GENERAL al UAT                     

                                                                                   Jrs. SCROFAN STELIANA ALINA

 

 NOTĂ IMPORTANTĂ: DOCUMENTAȚIA MENȚIONATĂ ÎN DISPOZIȚIE SE REGĂSEȘTE URMÂND LINK-UL DE MAI JOS:

https://www.primariabeius.ro/stiri-si-evenimente/comunicat-important-in-aten-539-ia-ceta-539-enilor-mun-beius

 

 

 

 

COMUNICAT NAȚIONAL

PRIVIND MĂSURI SPECIALE

DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

11.03.2020


https://www.primariabeius.ro/stiri-si-evenimente/hotarari-privind-gestionarea-bolilor-inalt-contagioase

https://www.prefectura.mai.gov.ro/ce-trebuie-sa-stiti-despre-noul-coronavirus/


 


Ca urmare a Dispozițiilor Hotărârii nr. 7 din 11.03.2020 a COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ de aprobare a propunerilor Grupului de suport tehnico științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, se instituie următoarele măsuri:


  • Suspendarea cursurilor la grădinițele cu program normal, program săptămânal, școli și licee;

  • Recomandarea decalării inclusiv pentru angajatorii privați care au peste 99 de angajați a programului de lucru pentru personalul care se deplasează cu transportul în comun;

  • Restricționarea activităților culturale, științifice, religioase si de divertisment, în spații închise până la 100 de persoane, până la 31 martie;

  • Sistarea activităților cu public pentru muzee, până în 31 martie;

  • INTERZICEREA accesului vizitatorilor și a aparținătorilor în Spitalul Municipal Beiuș;

  • La nevoie structurile de poliție asigură măsurile necesare, inculsiv escorta pentru cei care transportă bolnavi sau suspecți de coronavirus;

  • Luarea unor măsuri suplimentare de dezinfecție și curățenie în clădirile publice.


Aceste decizii intră în vigoare și vor fi aplicate din data de 11.03.2020.


Pe parcurs, în funcție de evoluția situației epidemiologice se va putea interveni  și cu alte măsuri și decizii.


Persoanele care au cunoștință despre persoane venite din zonele afectate de COVID – 19,  și care nu sunt  , sau au părăsit în mod voluntar izolarea, să contacteze una din următoarele instituții: Poliția Municipiului Beiuș - tel.0259321109 , Direcția de Sănătate Publică a Județului Bihor – tel. 0259434565, sau Jandarmeria Dispecerat – tel.0259430770 .


 

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la numărul 669 la linia TELVERDE (0800 800 358).

De asemenea, cetățenii români din străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20.

 


   Ministerul Administrației și Internelor               Ministerul Sănătății

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNT IMPORTANT: 

SECȚIUNEA MONITORUL OFICIAL LOCAL ESTE ÎN FAZA DE CONSTRUCȚIE !

 

 

 

 

 

 

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

 

http://www.primariabeius.ro/pagina/sipoca-35

 

 

**************************************************

 

AVERTISMENT: materialele documentare si media de pe acest site sunt proprietatea Primariei Municipiului Beius. Preluarea, copierea integrala sau partiala, reproducerea sau difuzarea acestora fara acordul explicit al institutiei si/sau al autorilor, cade sub incidenta Legii 8/1996 cu modificarile ulterioare

Free MP3 Downloads Descarca de pe YouTube in Mp3 Youtube to Mp3 YouTube Mp3 Download Trilulilu Download YouTube Downloader

Dezbatere publica

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS organizeaza DEZBATERE PUBLICA in data de 22.07.2020, ora 9, la sediul Primariei municipiului Beius din strada P-ta Samuil Vulcan, nr. 16, in vederea consultarii(...)

Proiect “Modernizare si dotare Casa de Cultura si amenajarea spatiului urban aferent in Municipiul Beius”

Proiect “Modernizare si dotare Casa de Cultura(...)

La data de 24.06.2020 s-a semnat contractul de finantare din fonduri europene nerambursabile pentru proiectul "Modernizare si dotare Casa de Cultura si amenajarea spatiului urban aferent in(...)

Anunt dezbatere publica 13.07.2020

Aprobare regulament taiere, valorificare si transport lemn spatii

ANUNȚ REDESCHIDERE PIAȚA OBOR

ÎNCEPÂND CU DATA DE 28.05.2020, SE VA REDESCHIDE PIAȚA OBOR (TÂRGUL DE ANIMALE) DIN MUNICIPIUL BEIUȘ.

Dezbatere publica 15.06.2020 ora 18.00

Dezbatere publica 15.06.2020 ora 18.00 Sala Mare a

ANUNȚ PRIVIND RELUAREA ACTIVITĂȚII DE(...)

în atenția operatorilor economici care își desfășoară activitatea în incinta Pieței Agroalimentare a municipiului Beiuș -

Anunţ decizi etapă de încadrare revizuite nr.(...)

S.C. TRANSGEX SA , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite nr. 620/517 din 06.05.2019 pentru proiectul "Creșterea productiei de energie termică pe(...)

Anunt consultare intocmire PUZ

Intocmire plan urbanistic zonal pentru introducere in

INFORMARE PUBLICA SC TRANSGEX SA

Cresterea productiei de energie termica pe baza de apa geotermala in Municipiul Beius cod Smis

INFORMARE DE INTERES PUBLIC (...)

ORDONANŢA DE URGENŢĂ 29/21.03.2020 - privind unele măsuri economice şi fiscal - bugetare.

Dezbatere publică 02.03.2020 ora 18.00

Regulamentul de acordare ajutoare de

Achizitie directa servicii de informare si(...)

Proiect reabilitare , modernizare P-ta S. Vulcan si Al

PROIECT BUGET 2020

Dezbatere publica 18 februarie 2020 ora 18:00 sala mare a

Adresa 43/A/63 din 05 02 2020 CN CFR

Raspunsul CN CFR cu privire la trecerea de cale ferata Beius, str

ANUNT PUBLIC PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A(...)

Conform prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere şi a Ordinului nr.(...)

ANUNȚ IMPORTANT FACILITĂȚI FISCALE

Ca urmare a emiterii, in baza OG 6/2019 - privind instituirea unor facilitati fiscale, a HCL nr.166/25.09.2019, prin care s-a aprobat procedura de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor(...)

CAMPANIA 28 SEPTEMBRIE 2019 SOS – Ambrozia

CAMPANIA 28 SEPTEMBRIE 2019 SOS – Ambrozia

Sâmbată 28 Septembrie 2019 între orele 10,00- 15,00 cetățenii municipiului Beiuș, agenții economici și institutiile publice sunt informați să participe la: ,, CAMPANIA 28(...)

Anunț de recrutare a unei poziții de membru în(...)

Anunț de recrutare a unei poziții de membru în consiliul de administrație la OCOLUL SILVIC CODRII BEIUŞULUI

Anunț licitație Piața Agro - sector B și A

Anunț licitație Piața Agro - sector B și

Anunţ posturi vacante cenzori S.C. EDILUL S.A.

MUNICIPIUL BEIUŞ, in calitate de actionar unic al S.C. EDILUL

Proces verbal de afisare si publicitate

Somații, titluri executorii, obligații de

ANUNT PUBLIC PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A(...)

ANUNT PUBLIC PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI conform prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare privind transportul în regim de taxi(...)

Dezbatere publica tarife Edilul

Dezbatere publica 03 iunie 2019 ora 18.00 sala mare a

Proiect integrat de dezvoltare durabila

Proiect integrat de dezvoltare durabila

Proiect integrat pentru dezvoltare durabila in zona montana a jud Bihor Imbunatatirea accesului si dezvoltarii serviciilor de sanatate in caz de interventii medicale in sistem de

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din fonduri de la bugetul local al Municipiului Beiuș alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2019.

Anunţ public privind revizuirea acordului de(...)

ANEXA5t la procedură titular SC TRANSGEX SAAnunţ public privind revizuirea acordului de mediu

Anunţ dezbatere publica BUGET 2019

Dezbatere buget 22 aprilie 2019 ora 18.00 Sala Mare a

Anunț dezbatere publică

Proiect de hotarare privind taxele si impozitele pe anul

ANUNT DEMARARE PROCES ELABORARE PUG

ANUNT PRIVIND DEMARAREA PROCESULUI DE ELABORARE A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII : REFACERE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BEIUS SI A LOCALITATII COMPONENTE(...)

ANUNT PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE PLAN(...)

INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGATITOARE PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS

 

 

MONITORUL OFICIAL LOCAL

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ

Harta digitala Beius
Galerie foto
Carte oaspeti
Parcuri beiusene
Stiri ziare
Proiect apa