Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş
Inchide

Trimite unui prieten

Acte necesare urbanism

Tipărește pagina - Acte necesare urbanism Trimite unui prieten - Acte necesare urbanism

 

     URBANISM

                            ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DE:

 

a)      CERTIFICAT DE URBANISM

 -cerere tip

-plan de situatie pe suport topogtrafic, vizat de OJCPI

-extras de carte funciara

-documentul de plata al taxei-chitanta ( in copie)

- certificat de atestare fiscala

b)      AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE

- cerere pentru emiterea autorizatiei

- actul doveditor al titlului asupra imobilului ( CF, contract de concesionare , etc), in copie legalizata

-certificat de urbanism

-proiectul DTAC, semnat si stampilat in original ( doua exemplare)

-fisele tehnice si documentatiile necesare emiterii avizelor si acordurilor obtinute de solicitant

-avizele si acordurile obtinute de solicitant

-chitanta de plata a autorizatiei ( copie)

c)      AUTORIZATIE DE DESFIINTARE

-cerere tip

- actul doveditor al titlului asupra imobilului original ( in copie legalizata)

-certificatul de urbanism (in copie)

-proiectul DTAD in original ( doua exemplare)

-fisele tehnice si documentatiile tehnice necesare emiterii necesare emiterii avizelor si acordului unic ( 2 ex.)

-avizele si acordurile obtinute de solicitant(in copie )

-chitanta de plata a autorizatiei ( copie)

-fotografii a tuturor fatadelor

ORDINUL PREFECTULUI ( art.36/ Lg. 18/91 R

-cererea solicitantilor

-extras de carte funciara

-decizia de atribuire , contract de vanzare cumparare , certificat de moste nitor, act de donatie, etc

-certificat fiscal

-documentatie de partaj( unde este cazul)

- certificate de atestare fiscala

ADEVERINTA PENTRU INSCRIEREA CONSTRUCTIEI IN CF

-cererea solicitantilor

-autorizatia de construire ( xerocopie)

-actul  doveditor asupra imobilului -CF-

- proces verbal de receptie a constructiei -xerox-

- certificate de atestare fiscala

ADEVERINTA PENTRU ELECTRICA

 - -cererea solicitantilor

 - actul  doveditor asupra imobilului -CF-

 - certificate de atestare fiscala

 - chitanta cu dovada achitarii taxei

- certificate de atestare fiscala

 

ADEVERINTA PENTRU OBTINERE BULETIN

-         cerere solicitant 

  -     actul  doveditor asupra imobilului -CF-

-         copie buletin identitate solicitant, proprietar ( dupa caz)

  -     chitanta cu dovada achitarii taxei

  -    certificate de atestare fiscala

 

 

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ