Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş
Inchide

Trimite unui prieten

Ambulator integrat spitalul Ep. N.Popovici

Tipărește pagina - Ambulator integrat spitalul Ep. N.Popovici Trimite unui prieten - Ambulator integrat spitalul Ep. N.Popovici

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala in microregiunea Tara Beiusului ,judetul Bihor,pentru asigurarea reala a unui acces egal al tuturor cetatenilor la serviciilor de sanatate de inalta calitate.

OBIECTIVELE SPECIFICE

OBIECTIV SPECIFIC 1

Asigurarea unui inalt nivel de protectie a sanatatii pentru locuitorii din microregiunea Tara Beiusului,judetul Bihor prin reabilitarea,modernizarea,echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Ep.Nicolae Popvici Beius.

 

In cadrul proiectului,se va reabilita,moderniza,echipa la standarde moderne ambulatoriul integrat al 

Spitalului Municipal Ep.Nicolae Popvici Beius.Dupa realizarea investitiei cele 12 aervicii medicale acordate vor fi de inalta calitate,se vor acorda in timp real,va creste semnificativ accesul la serviciile medicale,contribuind decisiv la punerea in aplicare a strategiei nationale de sanatate publica si a indicatorilor de program din cadrul POR.Odata cu realizarea investitiei se preconizeaza scaderea numarului redirectionati din cauza lipsei de dotare este prevazuta scaderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament.

OBIECTIV SPECIFIC 2

Constientizarea locuitorilor din microregiunea Tara Beiusului cu privire la promovarea dezvoltarii durabile si responsabilitatile poe care le au intr-o societate deschisa,modificarea comportamentului individual in ceea ce priveste profilaxia primara,secundara si tertiara a bolilor,implicarea in procesul de luare a deciziilor.

 

Pe perioada de implementare a proiectului se vor realiza o serie de campanii sociale de constientizare prin care sa se scoata in avidenta importanta implicarii populatiei in luarea deciziei la nivel strategic in domenii ca protectia sanatati,dezvoltarea durabila,cresterea copetitivitatii regionale,intelegerea cat mai clara a elementeloir care tin de activitatile efective de preventie a sanatatii publice.O componenta importanta in activitatile de constientizare va fi legata de colectarea directa a propunerilor locuitorilor cu privire la posibile strategii de dezvoltare si directii de actiune ale municipiului,una din metode fiind si utilizarea tehnologiei informatiei.

OBIECTIV SPECIFIC 3 

Cresterea capacitatii de raspuns si implicare a administratiei publice locale din municipiul Beius pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntapersoanele care locuiesc in zona Tara Beiusului (24 de localitati).

 

Implementarea proiectului de reabilitare,modernizare,echipare a ambulatoriului integrat al spitalului,face parte dintr_o initiativa mai complexa a administratiei publice municipale la baza careia sta strategia de dezvoltare a municipiului.Rezolvarea problemelor de ordin medical din cadrul ambulatoriului sunt vital,sunt interconectate cu investitii in protectia sociala,pretectia mediului,dezvoltarea mediului de afaceri,cresterea eficientei energetice a zonei si a cladirilor administrative,dezvoltarea capitalului uman,dezvoltarea capacitatii manageriale a administratiei publice locale,dezvoltarea si promovarea turismului montan si balneoclimateric.Toate aceste initiative sunt fundamentate de respectarea si punerea in practica a principiului de dezvoltare durabila

 

Prin reabilitarea,modernizarea cladirii ambulatoriului in conformitate cu normele Uniunii Europene,respectand legislatia privind dimensiunea cabinetelor medicale,a spatiilor de acces,dotarea cu rampe pentru persoanele cu dizabilitati,asigurarea confortului termic tinand cont de specificul consultatiilor care au loc in aceste cabinete.

Asigurarea acestor conditii vor duce la asigurarea actului medical in conditii optime si implicit la scaderea morbiditatii,avand in vedere dotarile care fac obiectul acestui proiect.

Realizarea lucrarilor de reabilitare inclusiv anveloparea vor duce la reducerea pierderilor,economia realizata putand fi cuantificata in conditii deosebite de consultatii ce vor fi acordate ,prin diminuarea consumurilor apecifice de utilitati apa,canal,energie termica si electrica.  

 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României".

 

 

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ