Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş
Inchide

Trimite unui prieten

Atributii

Tipărește pagina - Atributii Trimite unui prieten - Atributii

 

ARHITECT SEF :

 

1. coordonarea elaborării şi semnarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a autorizaţiilor de desfiinţare, în concordanţă cu prevederile din Planul Urbanistic General şi Regulamentul aferent acestuia, precum şi a documentaţiilor de urbanism aprobate de Consiliul local al municipiului Beius;

2. coordonarea activitatăţii de dezvoltare urbană a Municipiului şi elaborarea de propuneri pentru avizarea de către Comisia de specialitate a Consiliului local a unor lucrări de investiţii majore;

3. susţinerea în faţa consiliului local al Municipiului Beius a proiectelor de hotărâri şi

rapoartelor de specialitate din domeniul urbanismului;

4. propunerea de soluţii pentru îmbunătăţirea aspectului urban al oraşului şi pentru rezolvarea unor situaţii reclamate de cetăţeni;

5. organizarea şi coordonarea activităţii de obţinere a acordului unic; semnarea Acordului Unic;

6. organizarea şi coordonarea activităţii Comisiei de avizare a Planurilor Urbanistice Zonale şi de Detaliu; semnarea documentelor de avizare;

7.eliberarea avizelor pentru constructiile avizate de Consiliul Judetean;

8.solutionare cereri pentru Institutia Prefectului - art.36/Legea 18/1991;

 

 

Fișiere - Atributii

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ