Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Comisiile de specialitate ale CL

Tipărește pagina - Comisiile de specialitate ale CL Trimite unui prieten - Comisiile de specialitate ale CL

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL BEIUŞ

 

 

 

H O T Ă R Â R A nr. 178 din 06.11.2020

privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii

 

 

 

 

Comisia I Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, servicii şi comerţ compusă din 5 consilieri locali, după cum urmează:

 

1. Balog Dragoş Gheorghe

2. Boc Dorin Adrian/ pozitie vacanta in urma demisiei

3. Boldi Cristian Mihai

4. Degău Alexandru

5. Popa Dorina

 

Comisia II Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură compusă din 5 consilieri locali, după cum urmează:

1. Balog Dragoş Gheorghe

2. Briscan Sorin Mihai

3. Iftimovici Sergiu Nicolae

4. Kovacs Nicoleta

5. Popa Adrian Ioan

 

Comisia III: Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportivă şi de agrement compusă din 5 consilieri locali, după cum urmează:

1. Babău Stela

2. Bugle Silviu Cristian

3. Dreana Mirela

4. Ştefănică Monica Cristina

5. Popa Emil

Comisia IV: Comisia pentru administraţie, juridică, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor compusă din 5 consilieri locali, după cum urmează:

1. Boldi Cristian Mihai

2. Bugle Silviu Cristian

3. Gavra Sandra Laura Viorela

4. Ojică Ioan

5. Popa Emil

 

 

 

 

 

 

 

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ