Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş
Inchide

Trimite unui prieten

Compania de Apă Oradea- Secţia Beiuş

Tipărește pagina - Compania de Apă Oradea- Secţia Beiuş Trimite unui prieten - Compania de Apă Oradea- Secţia Beiuş

 

Compania De Apa Oradea S.A. Oradea Sucursala Beius

Date de contact Compania De Apa Oradea S.A. Oradea Sucursala Beius

Adresa firma - FirmePeNet Adresa:

Str. Horia 9 Beius

Localitate-judet firma Localitate:

Beius

Localitate-judet firma Judetul:

Bihor

Informatii registrul comertului Compania De Apa Oradea S.A. Oradea Sucursala Beius

Stare societate

INREGISTRAT din data de 5 octombrie 2010

Cod Fiscal:

27467998

Numar Registrul Comertului

J05 /1245 /2010

 

 

 

A. Tarif servicii Apa, Canal-Epurare, Canal pluvial

Noile tarifele de apa-canal aplicate incepand cu 31.12.2010 aprobate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO cu Hotararea nr. 30/17.12.2010 si avizate de ANRSC prin Avizul nr.3441358/MLM/30.11.2010.

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF

Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA

Populatie si alti utilizatori.

 

2,67

 

3,31

CANAL - EPURARE,

Populatie si alti utilizatori

 

1,11

 

1,38

 

Canal pluvial (meteo)

 

0,37

 

0,46

Tariful pentru apa bruta pompata si transportata in situatia in care apa nu este potabila

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF

Lei/mc

fara TVA

cu TVA

Apa bruta pompata si transportata in localitateaDelani

Aviz ANRSC3441733/MLM/12.12.2010

Hot ,,APAREGIO'' NR.32/17.12.2010

Aplicabil incepand cu 15.12.2010

 

 

2,05

 

 

 

2,54

 

Apa bruta pompata si transportata in comunaNojorid (inclusiv Livada)

Aviz ANRSC34321424/MLM/2.11.2010

Hot ,,APAREGIO'' nr.31/17.12.2010

Aplicabil incepand cu 02.11.2010

 

 

2,05

 

 

 

2,54

 

 

 Noile tarife la serviciile de apa şi canalizare, aplicate incepand cu data de 1 Iulie 2010, conform avizului ANRSC nr.3418030 M.L.M./22.06.2010 (mentionam ca s-au aplicat si prevederile OUG 58/2010, astfel incat TVA-ul practicat este 24%) si a Hotararii nr13/16.07.2010 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO sunt:      

Serviciul de gospodarie comunala

TARIF

Lei/mc

fara TVA

cu TVA 24%

APA POTABILA

Populatie si agenti economici. -

 

2,56

 

3,17

CANAL - EPURARE

Populatie si agenti economici  

Canal pluvial (meteo)

 

1,07

0,36

 

1,33  

0,45

 

Tarifele servicii suplimentare "Poluatorul plăteşte":
pentru serviciul de canalizare-epurare ape uzate pentru agentii economici poluatori monitorizati:

Serviciul de gospodărie comunalăTarif în lei
lei / m3 fără TVAlei / m3 cu TVA 24%
Canal - agenti ec. poluatori grupa I de risc0,360,45
Canal - agenti ec. poluatori grupa II de risc0,570,71

cu aplicare de la 01.06.2005 (tarifele au fost avizate de către ANRSC cu aviz nr. 649/05.05.2005 şi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Oradea prin H.C.L. nr. 393/31.05.2005. )

 

TARIFUL DE FURNIZARE APA BRUTA POMPATA SI TRANSPORTATA IN SITUATIA IN CARE NU ESTE POTABILA IN COMUNA NOJORID (inclusiv sat Livada) cu aplicare din 02.11.2010 (aviz ANRSC nr. 3421424/MLM/02.11.2010 si H.C.L. Nojorid nr. 89/30.11.2010 )

Serviciul public de alimentare cu apaTARIF LEI/mc
fara TVAcu TVA
Apa bruta pompata si transportata in comuna Nojorid(inclusiv sat Livada)2,052,54

B. Tarife verificari metrologice 
aprobat prin HCA, hotărârea 4/3.698 din 21.02.2007 cu aplicare din 01.03.2007

a. Tarife de verificare metrologică a contoarelor de apă rece la cererea utilizatorilor cu deplasare şi demontat/montat contor (reclamaţii)

Diametru contor (mm)

Tarif în lei
fără TVAcu TVA 24%

DN 15-20

107,59

133,41

DN 25-40

118,89

147,42

DN 50 ? filet

149,65

185,57

DN 50-80 flanşă

149,65

185,57

DN 100

172,15

213,47

DN 125-200

168,36

208,77

b. Tarife de verificare metrologică a contoarelor de apă rece pt. terţi

Diametru contor (mm)

Tarif în lei
fără TVAcu TVA 24%

DN 50-80

71,05

88,1

DN 100

98,25

121,83

DN 125-200

95,73

118,71

c. Tarif de reglaj şi verificare ulterioară pentru contoare

Diametru contor (mm)

Tarif în lei
fără TVAcu TVA 24%

DN 50-100

29,51

36,59

DN 125-200

31,39

38,92

C. Tarif rebransare consumatori 
aprobat prin HCA nr. 16/21.433 din 25.10.2006 cu aplicare din 01.11.2006

Denumire TarifTarif în lei
fără TVAcu TVA 24%
Tarif rebransare Tip I
prin manevrarea robinetului de concesie 
72,9790,48
Tarif rebransare Tip II
prin demontarea/montarea apometrului
105,39130,68
Tarif rebransare Tip III
prin blindarea/repornirea branşamentului cu acces la concesie
150,60186,74
Tarif rebransare Tip IV
prin blindarea/repornirea branşamentului cu săpătură mecanică
290,62360,37

În cazul unui utilizator rău platnic căruia i s-a sistat furnizarea apei, reluarea prestaţiei se poate face numai în următoarele condiţii:
- achitarea de către utilizator a debitelor restante (în varianta în care poate plăti toată suma într-o singură rată) sau întocmirea cu acordul furnizorului a unui angajament de plată eşalonată pe care urmează să-l respecte în timp şi
- achitarea taxei de rebranşare pentru fiecare branşament în parte (Ex: dacă la o Asociaţie de Proprietari s-a sistat furnizarea apei la 5 blocuri - 5 branşamente, taxa de rebranşare se va încasa de 5 ori).

D. Tarif pentru ape uzate vidanjate de catre terti, preluate in Statia de Epurare 
aprobat prin HOTARAREA, hotărârea 33/27.759 din 21.11.2008 a Consiliului de Administraţie:

Denumire serviciu

Tarif în lei/mc
fără TVAcu TVA 24%

Ape uzate vidanjate de catre terţi, preluate în Staţia de Epurare

4,20

5,21

 

E. Taxa blindare/repornire racord canal 
aprobat prin HCA, hotărârea 26/26.828 din 27.11.2009 cu aplicare din 28.11.2009 :

Denumire taxa

Taxa în lei
fără TVAcu TVA 24%

Taxa blindare racord prin sapatura

661,34

820,06

Taxa repornire racord prin sapatura

661,34

820,06

Taxa blindare racord in caminul de vizitare

84,03

104,20

F. Tarif - Eliberare de avize tehnice 
aprobat prin HCA, hotărârea 4/3.698 din 21.02.2007 cu aplicare din 01.03.2007

Denumire TarifTarif în lei
fără TVAcu TVA 24%

Eliberarea avizului de branşare şi/sau racordare la reţeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare

121,12

150,19

Eliberarea avizului de separare branşament

117,55

145,76

Eliberarea avizului de coexistenţă cu reţeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare

120,55

149,48

Eliberarea avizului de "Preluare ape uzate?"

100,29

124,36

Eliberare copii dupa avizele arhivate

22,69

28,14

G. Tarif - Asistenta tehnica acordata tertilor 
aprobat prin HCA, hotărârea 4/3.698 din 21.02.2007 cu aplicare din 01.03.2007

Denumire Tarif

Tarif în lei/oră 
fără TVAcu TVA 24%

Asistenţă tehnică acordată terţilor pentru lucrări de branşamente şi racorduri

38,52

47,76

Asistenţă tehnică acordată terţilor pentru extindere, reabilitare reţele stradale

78,35

97,15

H. Tarif - Eliberare documente aferente cumpararii de locuinte 
aprobat in sedinta CA din 24.08.2004 cu aplicare din 26.08.2004

Denumire TarifTarif în lei 
fără TVAcu TVA 24%
Eliberare documente cu privire la locuintele cumparate21,0126,05

I. Tarif - Analize apa uzata 
aprobat in sedinta CA, hotărârea 4/3.698 din 21.02.2007 cu aplicare din 01.03.2007

Denumire TarifTarif în lei
fără TVAcu TVA 24%
Determinare pH

8,12

10,07

Determinare suspensii totale

22,54

27,95

Determinare reziduu total uscat

22,36

27,73

Determinare reziduu filtrat uscat

27,69

34,34

Determinare reziduu fix total

30,96

38,39

Determinare reziduu fix filtrat

34,23

42,45

Determinare consum chimic de oxigen - CCOCr

39,84

49,40

Determinare consum biochimic de oxigen - CBO5

22,38

27,75

Determinare substanţe extractibile

24,26

30,08

Determinare produse petroliere

37,36

46,33

Determinare azot amoniacal NH4+

36,40

45,14

Determinare azotiţi NO2

27,00

33,48

Determinare azotaţi NO3-

27,59

34,21

Determinare fosfor total

31,80

39,43

Determinare Fosfaţi PO4-

20,50

25,42

Determinare detergenţi anion activi (DAA)

33,91

42,05

Determinare cloruri ( Cl - )

19,11

23,70

Determinare sulfaţi ( SO42-)

25,67

31,83

Determinare sulfuri ( S2-)

27,22

33,75

Determinare fenoli antrenabili cu vapori de apă

52,95

65,66

Determinare cianuri (CN-)

43,57

54,03

Determinare crom (Cr tot)

72,00

89,28

Determinare cupru (Cu)

65,32

81,00

Determinare cadmiu ( Cd )

65,32

81,00

Determinare Zinc ( Zn )

65,32

81,00

Determinare Plumb ( Pb )

65,32

81,00

Determinare Nichel ( Ni )

65,32

81,00

Determinare oxigen dizolvat

19,81

24,56

J. Tarif - Analize apa potabila 
aprobate in sedinta CA din 23.08.2005 cu aplicare din 24.08.2005

Denumire TarifTarif în lei 
fără TVAcu TVA 24%
Determinari chimice 
Determinare fier16,8120,84
Determinare Duritate11,0013,64
Determinare Calciu15,1318,76
Determinare Alcalinitate6,728,33
Determinare Cloruri8,4010,42
Determinare Substante Organice CCOMn10,3012,77
Determinare Turbiditate4,255,27
Determinare Clor total si liber8,4010,42
Determinare Amoniu NH412,6115,64
Determinare Sulfati12,6115,64
Determinare Nitrati16,8120,84
Determinare Nitriti10,6013,14
Determinare Aluminiu16,8120,84
Determinare Conductivitate8,4010,42
Determinare pH7,309,05
Determinare Oxigen dizolvat8,8010,91
Determinari bacteriologice 
Determinare Coliformi totali17,0021,08
Determinare Coliformi fecali9,0011,16
Determinare  Streptococi fecali16,0019,84
Determinare bacterii a 37 grade C6,728,33

aprobat in sedinta CA, hotărârea 4/3.698 din 21.02.2007 cu aplicare din 01.03.2007

Denumire TarifTarif în lei 
fără TVAcu TVA 24%

Determinare E.-COLI/100ml

17,37

21,54

K. Tarife - Închirieri mijloace de transport şi utilaje către terţi 
aprobate prin HCA nr. 28/22.282 din 22.09.2008 si HCA nr. 42/33.676 din 29.11.2010 :

             I. La închiriere în raza municipiului  Oradea:

Nr. Crt.

Denumire mijloc de transport, utilaj

Tarif în lei  / mc
fără TVAcu TVA 24%

1

Autovidanjoare

8,06

10,00

Nr. Crt.

Denumire mijloc de transport, utilaj

Tarif propus în lei  / oră
fără TVAcu TVA 24%
2

Automobile mixte

50,4262,52
3

Autospeciale desfundat canal

119,33147,97
4

Buldoexcavatoare fara picon

67,2383,37
5

Buldoexcavatoare cu picon

100,84125,84
6

Miniexcavatoare fara picon

50,4262,52
7

Miniexcavatoare cu picon

79,8398,99
8

Autogunoieră

33,6141,68
9

Autobasculante 3,2 t

37,8246,9
10

Autobasculante 8 t

50,4262,52
11

Autobasculante 16 t

58,8272,94
12

Autocamion HIAB

67,2383,37
13

Automacara

84,03104,2
14

Incarcatoare frontale

75,6393,78
15

Buldozer

84,03104,2
16

Draglina

67,2383,37
17

Tractoare

46,2257,31

             

               II. La închiriere pentru deplasări în afara razei municipiului  Oradea :

Nota: La tariful în lei/km pentru deplasarea până la destinaţie, se adaugă tariful în lei/oră sau lei/mc, după caz, pentru lurările efectuate în localitatea de destinaţie.

Nr. Crt.

Denumire mijloc de transport, utilaj

Tarif propus în lei  / km
fără TVAcu TVA 24%
1Automobile mixte1,682,08
2Autobasculante 3,2 t2,523,12
3Autobasculante 8 t2,523,12
4Autobasculante 16 t3,364,17
5Autobasculante HIAB2,523,12
6Autovidanjoare2,423,00
7Autospeciale de desfundat canal3,364,17
8Autogunoieră2,523,12

 

L. Preluare-prelucrare nămoluri primare şi biologice de la terţi, analize azot total din apa uzată 

aprobate prin HCA 29/14774/17.07.2009
 

Nr. Crt.

Denumire Tarif

Tarif  lei / mc
fără TVAcu TVA 24%
1Preluare şi prelucrare nămoluri primare şi biologice de la terţi 18,4922,93
2Analiza umiditate nămol 22,6928,14
3Analiza substanţă volatilă din nămol 26,8933,34

 

Nr. Crt.

Denumire Tarif

Tarif  lei / analiză
fără TVAcu TVA 24%
1Analiză azot total din apa uzată 43,7054,19

 M. Tarif - Diverse analize efectuate la cererea terţilor  

aprobate prin HCA nr. 5/4.193 din 19.02.2010 :

Nr. Crt.

Denumire Tarif

Tarif  lei / analiză
fără TVAcu TVA 24%
1Analiză CO2 AGRESIV din beton30,2537,51
12Tarif prelevare probe de apa pentru analize fizico-chimice si bacteorologice in localitate 25,2131,26

Nota: La solicitarile de efectuare de probe de apa in afara localitatii se aproba un tarif de 2 lei/km inclusiv TVA pentru deplasarea intre localitati, la care se adauga tariful in lei/analiza pentru prelevare probe in localitate

 

 Actualizat la data de 30.12.2010

 

 

 

Fișiere - Compania de Apă Oradea- Secţia Beiuş

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ