Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Programul de finanţare RO 06 Energie Regenerabilă (RONDINE)

Tipărește pagina - Programul de finanţare RO 06 Energie Regenerabilă (RONDINE) Trimite unui prieten - Programul de finanţare RO 06 Energie Regenerabilă (RONDINE)


„Spaţiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca o zonă de Liber Schimb între Comunitatea Europeană (CE) şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS). SEE reuneşte Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) şi 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), într-o piaţă internă bazată pe libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor.

La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană şi Guvernele Norvegiei, Islandei, Liechtenstein pentru Granturile SEE 2009-2014 cu privire la asistenţa nerambursabilă acordată de acestea în perioada 2009-2014. Prin acest mecanism, România urmează să beneficieze de asistenţă financiară pe mai multe sectoare prioritare.

Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor de cooperare între statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.

Programul de finanţare RO 06 Energie Regenerabilă (RONDINE), derulat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 are ca obiectiv utilizarea sustenabilă a resurselor naturale şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin valorificarea surselor regenerabile de energie.

În România, în cadrul programului RO 06 Energie Regenerabilă (RONDINE), se vor finanţa proiecte în valoare de aproximativ 8 milioane de euro, care vor contribui la valorificarea zonelor cu potenţial geotermal şi hidroenergetic. Menționăm că valoarea fondurilor primite de la Statele donatoare urmează a fi suplimentată cu 4.270.000 EURO.

Alocarea financiară pentru programul RO06 Energie Regenerabilă (RONDINE) se realizează astfel:
- 85% - Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014
- 15% - bugetul de stat (Fondul pentru mediu)

Componenta geotermală
Proiectele eligibile sunt următoarele tipuri de investiții pentru producerea energiei regenerabile:
- Investiții inițiale și retehnologizarea centralelor de producere a energiei termice ce utilizează energia geotermală, cu scopul extinderii (măririi) capacității de producție de energie termică din surse regenerabile. Vor fi eligibile numai acele proiecte destinate unor locatii unde rețeaua de distribuție a agentului termic există, inclusiv racordurile la utilizatori, necesitând doar conectarea la sursa geotermală.
Beneficiari ai finanțării pot fi: operatorii economici de stat sau privați și unitățile administrativ-teritoriale."
(http://www.rondine.ro/rondine/)

 

 

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ