Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ PIATA AGRO

Tipărește pagina - ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ PIATA AGRO Trimite unui prieten - ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ PIATA AGRO

publicat de ​Kovács Zoltán in Vineri , 2 Octombrie 2020, 11:31

 

ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ

 

 1. Informaţii generale privind locatorul

  Denumire: U.A.T. Municipiul Beiuș/Primăria Municipiului Beiuș;

Sediu: Beiuș, str. P-ța Samuil Vulcan, nr. 16, jud. Bihor, România;

Cod poștal: 415200;

Cod de identificare fiscală:  4794567;

Număr de înregistrare la Registrul autorităților publice: 05033;

            Date de contact: www.primariabeius.ro; primaria.beius@cjbihor.ro; Tel: 0259 321 935;  Fax: 0259 321 273;

Persoane de contact: Consilier juridic, BOLOCA ALIN, tel.: 0770330416 

 

 1.     Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică

Spații comerciale, proprietate publică, Inventarul domeniului public - poziția 105,  nr. cad. 102399, C.F. Beiuș nr. 102399, situate în Municipiul Beiuș, Piața Agroalimentară, str. Piața Unirii, nr. 3, județul Bihor,  respectiv:

 • Spațiul comercial nr. 5: suprafață construită 34,45 mp., suprafața utilă  27,57 mp., construcție cărămidă, acoperiș tablă, 1 calorifer, 1 ușă termopan, pardoseală ciment mozaic, faianță pe perete, geam termopan, lambriuri plastic, chiuvetă, apă rece, contor energie electrică, cu valoare de inventar construcție 22.100 LEI și teren 4.906 LEI ;

 • Spațiul comercial nr. 15 : suprafață construită 12.25 mp., suprafață utilă 9,27 mp., construcție cărămidă, acoperiș tablă, contor energie electrică, 1 calorifer, pardoseală ciment, geam și ușă termopan, cu valoare de inventar construcție 7.859 LEI și teren 1.744 LEI.

 1.        Informaţii privind documentaţia de atribuire

  Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.

  Documentația de atribuire se va pune la dispoziția celor interesați pe suport de hârtie, la cererea cestora, adresată verbal, în urma achitării contravalorii. Documentația poate fi expediată prin poștă, la adresa indicată de solicitant, la cererea scrisă a acestuia însoțită de copia chitanței sau a ordinului de plată.

   

  Serviciul/compartimentul de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Casieria Primăriei Municipiului Beiuș, tel.: 0259321935 - Int. 104.

Contravaloarea documentației de atribuire este de 30 LEI și se va achita în numerar la casierie. În urma achitării prețului se va elibera chitanța aferentă împreună cu un exemplar al documentației de atribuire.

Contravaloarea documentației poate fi achitată și prin virament bancar în contul RO19TREZ07821180250XXXXX, CUI 4794567, Trezoreria Beiuș. În acest caz,  documentația se va ridica de la casierie în baza copiei ordinului de plată sau poate fi expediată prin poștă, la adresa indicată în scris de solicitant.

 

 

Data - limită pentru solicitarea clarificărilor: Solicitările de clarificări se redactează în scris și se depun la sediul locatorului până cel mai târziu în data de 23.10.2020, ora 16:00.

 

 1.  Informaţii privind ofertele

  Data - limită de depunere a ofertelor : 02.11.2020, ora 16:00.

Ofertele se depun la sediul locatorului, într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior.

 

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor

Ședinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 03.11.2020, ora 12.00, la sediul locatorului -  Sala Mică a Primăriei Municipiului Beiuș 

 1. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei

Soluționarea eventualelor litigii în legătură cu procedura de atribuire a contractului de închiriere, precum şi orice litigii legate de încheierea contractului, inclusiv litigiile având ca obiect anularea, sunt de competența Tribunalului Bihor, SECŢIA III-a CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, potrivit art. 8, alin.(2) din Legea nr. 554/2004.

Termenul de sesizare a instanței este de 6 luni și, potrivit art. 11, alin.(1) din Legea nr. 554/2004 curge de la:

a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă;
b) data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii;
c) data expirării termenului de soluţionare a plângerii prealabile, respectiv data expirării termenului legal de soluţionare a cererii;
d) data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), calculat de la comunicarea actului administrativ emis în soluţionarea favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile;

 

 1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării |[e) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul contractelor administrative. (text în vigoare până la 2 august 2018) ]| : 02.10.2020

 

 

 

Înapoi la Știri și evenimente

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ