Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Tipărește pagina - ANUNŢ DE PARTICIPARE Trimite unui prieten - ANUNŢ DE PARTICIPARE

publicat de ​Kovács Zoltán in Marti , 7 Mai 2019, 15:24

 

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,codul fiscal,adresa,numărul de telefon,telefon/fax sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:Primăria Beiuș, cod fiscal 4794567,str.P-ța Samuil Vulcan, nr.14,Beiuș,județul Bihor,telefon 0259/321935, fax 0259/321273,email:primaria.beiuș@cjbihor.ro.

            În baza art.16 din Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,Municipiul Beiuș face cunoscută intenția de atribuire de contracte de finanțare nerambursabilă din fonduri de la bugetul local al Municipiului Beiuș alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2019.

            Reglementări legale:

 • Legea nr.350/2005,actualizată,privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,
 •  Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,
 •  Hotărîrea Consiliului Local nr.61/25.04.2019 privind aprobarea sumelor in bugetul local pentru acordarea de finantari nerambursabile pe anul 2019 al Municipiului Beiuș,
 • Regulamentul privind regimul finantărilor nerambursabile din fondurile bugetului local  al municipiului Beiuș alocate pentru activități nonprofit de interes general.
 • O.G. nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002
 • HG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România*)

            Programul anual a finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Beiuș pentru anul 2019 cuprinde activități pentru finantarea proiectelor și acțiunilor in domeniul cultural educativ, respectiv pentru finanțarea cultelor religioase  de pe raza municipiului Beiuș .

Suma totala alocată este de 170 mii lei și se alocă astfel:

 • Pentru finanțarea acțiunilor și proiectelor  din domeniul cultural educativ:75 mii lei

 • Pentru finanțarea cultelor:95 mii lei

   

              Pe plan local, acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al Municipiului Beiuș este reglementata de ''Regulamentul privind finanțările nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Beiuș alocate pentru activități nonprofit de interes local'' care poate fi consultat și pe site-ul Primăriei Beiuș, www.primariabeius.ro .

              Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se face în limita fondurilor publice alocate prin bugetul local al municipiului Beiuș pe anul 2019.

              Orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial care desfașoară activități nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă.

              Documentația de solicitare a finanțării va fi întocmită în limba română, conform  Regulamentului privind regimul finantărilor nerambursabile din fondurile bugetului local  al municipiului Beiuș alocate pentru activități nonprofit de interes local și se va depune în doua exemplare(original și copie) , precum și în format electronic la registratura Consiliului local al municipiului Beiuș.

              Termenul limita de depunere a proiectelor pentru care se solicita finanțare nerambursabila din bugetul local al municipiului Beius este 14.06.2019 orele 14.00.Termenul pentru depunerea proiectelor a fost redus conform art.20 al.(2) din motive de intârziere a aprobării sumelor in  bugetul local, respectiv de timpul scurt ramas pana la terminarea exercitiului financiar pentru demararea proiectelor.

              Atragem atenția că solicitantul de finanțare nerambursabilă trebuie sa facă dovada capacității de cofinanțare a proiectului, în procent de minim 10% din valoarea totală a proiectului.

              Vor fi analizate numai proiectele depuse în termenul stabilit prin anunțul de participare și întocmite în conformitate cu documentația pentru elaborarea și prezentarea proiectului prevazută în regulamentul anterior menționat și care își desfașoară activitatea în municipiul Beiuș.

              Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie.

              Perioada de selecție și evaluare a proiectelor:17.06.2019-21.06.2019.

              Evaluarea și selecția programelor depuse se vor face în ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant,în limita bugetului alocat.

   

 

Înapoi la Știri și evenimente

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ