Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

ANUNT PUBLIC PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI

Tipărește pagina - ANUNT PUBLIC PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI Trimite unui prieten - ANUNT PUBLIC PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI

publicat de ​Kovács Zoltán in Joi , 28 Noiembrie 2019, 8:27

 

Nr.14680  Data 19.11.2019

 

 

ANUNT PUBLIC

 

PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI

 

conform prevederilor  Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare privind

transportul în regim de taxi si în regim de închiriere şi a Ordinului nr. 356/2007pentru aprobarea

normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 38/2003

 

1)   Numarul autorizatiilor taxi supuse procedurii de atribuire - 10 autorizaţii taxi după cum urmează : nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, inclusiv.

 

2)     Data limita pâna la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedura de atribuire - 10.02.2020, ora 09:00

 

3)  Solicitanti înscrisi în lista de asteptare : -

4)  Documentele care trebuie depuse :

a)   cerere de participare la procedura de atribuire;

 

b)  declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă;

 

c)   declaraţie pe proprie răspundere că deţine sau va deţine autovehicul de culoare stabilita de art.31 al  Legii38/2003   şi că vehimea acestuia nu depăşeşte 5 ani de la data fabricaţiei;

 

d)   declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor;

 

e)   scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevazute la lit. c).

 

5) Data anuntării rezultatului atribuirii autorizatiilor taxi - 14.02.2020

6) Termen limită de depunere a contestatiilor : 18.02.2020

 

Termenul de rezolvare a contestatiilor este de 10 zile de la data depunerii contestatiei. Dispozitia Primarului cu privire la rezolvarea contestatiei poate fi atacată în contencios administrativ în termenele legale prevăzute.

 

7) Data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizatiilor taxi - 02.03.2020

8) Criteriile de departajare si punctajele care se acordă vor fi :

 

A)  Vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei:

 

-   pana la 1 an -10 puncte

-   intre 1 si 2 ani - 8 puncte

-   intre 2 si 3 ani - 6 puncte

-   intre 3 si 4 ani - 4 puncte

-   intre 4 si 5 ani - 2 puncte

 

Notă : Vechimea se calculează scăzând din anul curent anul de fabricatie al autoturismului

 

B)  Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:

 

-   nepoluanta - 20 puncte

                           - euro VI -     15 puncte

-   euro  V -     10 puncte

                          - euro IV -      5 puncte

 

 


 

 1. Volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie de aer condiţionat:

   

  - volumul portbagajului :

   

 1.  
  1.  
   1.  
    1.  
     1.  
      1.  
       • clasa mare (peste 600 l) -            -6 puncte

       • clasa medie ( intre 300 l- 600 l)  -5 puncte

       • clasa mica ( sub 300 l) -             -3 puncte

         

       • aer conditionat -                          -10 puncte

         

 1. Vechimea în ani de când transportatorul a desfăşurat autorizat activitatea de transport

  în regim taxi:

   

 1.  
  1.  
   1.  
    1.  
     1.  
      1.  
       • se acorda 5 puncte pentru fiecare an de activitate autorizat    ( nu mai devreme de anul 2003 )

         

 1.  
  1. Gradul de protecţie al pasagerilor:

    

 1.  
  1.  
   1.  
    1.  
     1.  
      1.  
       • peste 6 airbaguri - 8 puncte

       • intre 4 si 6 airbaguri - 6 puncte

       • intre 2 si 3 airbaguri - 4 puncte

       • 1 airbag - 1 punct

         

 1.  
  1. Forma de deţinere asupra vehiculelor :

    

   • proprietate - 2 puncte

     

   • leasing -1 puncte

     

     

  2. Dotări suplimentare ale vehiculului:

    

   • dispozitiv GPS monitorizare - 5 puncte

     

     

   • dispozitiv de plată prin intermediul cardului - 5 puncte

     

     

    Notă : Formularele-tip pentru participarea la procedura de atribuire se găsesc la sediul Primăriei municipiului Beius, la compartimentul Disciplina in Constructii si Transport Public Local si online pe site-ul www.primariabeius.ro

     

     

 

Înapoi la Știri și evenimente

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ