Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

ANUNT RECRUTARE PERSONAL RENCENSAMANT 2022

Tipărește pagina - ANUNT RECRUTARE PERSONAL RENCENSAMANT 2022 Trimite unui prieten - ANUNT RECRUTARE PERSONAL RENCENSAMANT 2022

publicat de ​Kovács Zoltán in Luni , 14 Februarie 2022, 15:10

 

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

TERMEN :17.02.2022

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUȘ

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

  • Un număr de 4 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din Municipiul

Beiuș

  • Un număr de 10 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul Beiuș
  • Un recenzor-șef pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul Beiuș
  • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din Municipiul Beiuș

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

Ø Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;

Ø Colectarea datelor în teren:

§  autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022

§  recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

Ø Pe teren, în limitele administrative ale localității Beiuș (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)

Ø In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA) Primăria Beiuș

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

Ø Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției - condiție eliminatorie;

Ø Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie;

Ø Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;

Ø Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

Ø Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial,

plăcut, metodic şi riguros;

Ø Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

Ø Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

Ø În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

Ø Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

Ø  Muncă pe teren;

Ø  Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);

Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică) 

 

INFORMAȚII: PRIMĂRIA MUMICIPIULUI BEIUȘ P-TA SAMUIL VULCAN 14 TEL. 0259/321935

Înapoi la Știri și evenimente

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ