Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Comunicat important - în atenția cetățenilor mun. Beiuș

Tipărește pagina - Comunicat important  - în atenția cetățenilor mun. Beiuș Trimite unui prieten - Comunicat important  - în atenția cetățenilor mun. Beiuș

publicat de ​Kovács Zoltán in Vineri , 13 Martie 2020, 20:16

 

JUDEŢUL BIHOR

 

MUNICIPIUL BEIUŞ

 

PRIMAR

 

 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 81

 

din 13.03.2020

 

 

 

privind asigurarea continuităţii activităţii în cadrul

 

Primăriei municipiului Beiuş şi unităţilor subordonate în cazul unei epidemii

 

 

 

Ing. Mlendea Căluş Petru - Primar al municipiului Beiuş,

 

Având în vedere prevederile dispoziţiei secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, nr. 1489/RA din 04.03.2020 privind întocmirea planului de continuitate în contextul evoluţiei infecţiei cu coronavirusul COVID - 19,

 

Văzând Referatul nr. 2401/13.03.2020

 

În temeiul art. 155 alin. 1 lit e, art. 196 alin 1 lit b din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, emit următoarea:

 

D I S P O Z I Ţ I E

 

Art.1. Se aprobă Planul privind asigurarea continuităţii activităţii în cadrul Primăriei municipiului Beiuş conform Anexei nr. 1

 

Art.2. Se limitează desfăşurarea activităţilor de relaţii cu publicul în intervalul orar 10:00 -12:00 în sensul preluării şi eliberării documentelor doar prin Registratura instituţiei care funcţionează la parterul clădirii din str. P-ţa. Samuil Vulcan, nr.16.

 

            Art.3. Depunerea petiţiilor/reclamaţiilor de către cetăţeni se va face prin e-mail - primaria.beius@cjbihor.ro, fax  Primăria Municipiului Beius -0259321273; fax Serviciul de Stare Civilă - 0259321993 sau prin poştă, în condiţiile legii;

 

Art.4. Se interzice accesul cetăţenilor în toate spaţiile şi încăperile cu excepţia spaţiului reprezentat de Registratura instituţiei aflată  la parterul clădirii.

 

            Art.5. Se suspendă programul de audienţe la nivelul instituţiei, în cazuri deosebite audienţele se vor efectua telefonic.

 

            Art.6. Activităţile cu publicul la Muzeu, Bibliotecă, Casa de Cultură, Clubul Sportiv, Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică „PROVINCIA BELENIES - 1442" se suspendă din data de 13.03.2020 până la noi ordine.

 

Art.7. Activitatea Compartimentelor Impunere Persoane Fizice şi Juridice, Inspecţie Fiscală şi Casierie se va desfăşura conform procedurii tranzitorii de lucru cuprinsă în Anexa nr. 2

 

          Art.8. Se vor intensifica măsurile de igienă în vederea prevenirii îmbolnăvirilor.

 

Art.9. Se va limita accesul în cadrul spaţiilor destinate contribuabililor astfel încât să se evite crearea de cozi/aglomeraţie, stabilindu-se o distanţă de cel puţin 1,5 m între persoane.

 

      Aceste prevederi se aplică din data de 13.03.2020 până la noi ordine.

 

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează întreg personalul UAT Municipiului Beiuş şi instituţiilor subordonate

 

Art.11. Prezenta se comunică cu :

 

-Instituţia Prefectului -Judeţul Bihor

 

            -Primarul Municipiului Beiuş

 

-Toate Direcţiile/Serviciile/Birourile/Compartimentele din cadrul UAT Municipiul Beiuş

 

- Se afişează public

 

 

 

       P R I M A R                                                       Vizat pt. legalitate

 

      Ing. MLENDEA CĂLUŞ PETRU                        SECRETAR  GENERAL al UAT                     

 

                                                                                   Jrs. SCROFAN STELIANA ALINA

 

 

 

 

 

Înapoi la Știri și evenimente

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ