Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Proiect educational

Tipărește pagina - Proiect educational Trimite unui prieten - Proiect educational

publicat de ​Kovács Zoltán in Marti , 27 Aprilie 2021, 9:53

 

mai 2021

 

Achiziția de echipamente IT în vederea creșterii gradului de utilizare a internetului în actul educațional

 

 

UAT Municipiul Beiuș, în calitate de beneficiar al proiectului „Achiziția de echipamente IT în vederea creșterii gradului de utilizare a internetului în actul educațional", COD SMIS 144040, conform contract de finanțare 18/233t din 26.04.2021, anunță lansarea acestui proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.


Autoritatea de management pentru P.O.C. 2014-2020 este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate fiind Autoritatea pentru Digitalizarea României.

 

Proiectul își propune ca obiectiv general, creșterea numărului de elevi și profesori care utilizează serviciile și aplicațiile digitale în vederea derulării cursurilor on-line.


Obiectivele specifice ale proiectului

O.S.1. Dotarea în 8 luni a patru unități de învățământ din municipiul Beiuș, cu echipamente IT și dispozitive necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line.

 

Rezultate așteptate:

Achiziționarea de echipamente IT și dispozitive necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line:

Tablete: 2910 buc;

Laptopuri: 211 buc;

Sistem Desktop + Monitor: 28 buc;

Sistem AII-ln-One: 35 buc;

Cameră web: 35 buc;

Cameră web videocoferinţă: 62 buc;

Proiector: 47 buc;

Ecran proiecţie (trepied): 4 buc;

Ecran proiecţie ( perete): 20 buc;

Tablă interactivă: 65 buc;

Router wireless: 48 buc;

 

 

Valoarea totală a proiectului este de 6.044.182,22 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 5.137.554,88 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 785.743,69 lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 120.883,65 lei, valoarea neeligibilă: 0,00 lei


Perioada de implementare a proiectului este de 8 luni (01.05.2021 - 31.12.2021)

 

Prin acest proiect avem în vedere dotarea în 8 luni de zile a Colegiului Național "Samuil Vulcan", Liceului Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș", Colegiului Tehnic „Ioan Ciordaș" și a Școlii Gimnaziale „Nicolae Popoviciu" cu echipamente I.T. și dispozitive necesare desfășurării activităților didactice în mediul online precum: tablete, laptopuri, sisteme desktop+monitor, sisteme all-in-one, camere web, camere pentru videoconferință, proiectoare, ecrane de proiecție, table interactive si routere wireless.

Dorim ca prin acest proiect să oferim sprijin elevilor și  cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Beiuș. Astfel, contribuim la digitalizarea actului educațional precum și susținerea în condiții optime a procesului de învățământ în perioada de pandemie.Azi 26.04.2021, s-a semnat contractul de finanțare din fonduri europene acordat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate pentru proiectul "Achiziția de echipamente I.T. în vederea creșterii gradului de utilizare a internetului în actul educațional" cod SMIS: 144040

 

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

„Competitivi împreună"

 

 

Date de contact:

MUNICIPIUL BEIUŞ

Adresa: Str. Piața Samuil Vulcan, nr. 16, Municipiu Beiuș, jud. Bihor,

Manager de proiect: Şerb Beatrice

Telefon: 0259.321.935, Fax.: 0259.321.273,

Email: primaria.beius@cjbihor.ro

Website: www.primariabeius.ro

 

 

 

Conținutul acestui  material nu  reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

 

 

 

 

 " Pentru mai multe informatii referitoare la Instrumentele Structurale in Romania accesati site-ul  

 

www.fonduri-ue.ro"


Comunicat de presa

https://primariabeius.files.wordpress.com/2021/05/comunicat_de_presa_144040_beius_ok-final-1-1.pdf

Înapoi la Știri și evenimente

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ