Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

LEGEA 52/2003

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Rezultate SIPOCA

Tipărește pagina - Rezultate SIPOCA Trimite unui prieten - Rezultate SIPOCA

publicat de ​Kovács Zoltán in Miercuri , 30 Septembrie 2020, 9:28

 

 • Servicii de calitate in admistrația publică locală a Municipiului Beiuș asigurate prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001

 

 

         Primaria Municipiului Beius a semnat in data de 24.05.2018 contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru proiectul cu titlul "Servicii de calitate in administratia publica locala a Municipiului Beius asigurate prin introducerea si mentinerea sistemului de management al calitatii ISO 9001", cod SIPOCA71/SMIS 2014+ 122823,finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa avand rolul de Autoritate de Management.

Valoarea total eligibila a proiectului este de 418.629,05 RON, alcatuita din:

 • valoare eligibila nerambursabila din FSE 85%: 355.834,70 RON

 • valoare eligibila nerambursabila din bugetul national 13%: 54.421,77 RON

 • cofinantare eligibila a beneficiarului 2%: 8.372,58 RON

            Rezultatele atinse ale proiectului:

 1. Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune in etape implementat in administratia publica locala; Sistem de management la calitatii ISO 9001, implementat la nivelul Primariei Municipiului Beius;

 2. Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale imbunatatite, in vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific; personal al administratiei publice locale a Municipiului Beius instruit pe teme specifice managementului calitatii in administratia publica.

  Livrabile achizitionate in cadrul proiectului:

 1. 4 buc notebook

 2. 1 multifunctionala

 3. 4 buc.mouse

   

  Grupul tinta vizat direct de implementarea si rezultatele proiectului este format din 125 persoane, respectiv:

- factorii de decizie de la nivel local (2 persoane - primarul si 1 viceprimar),

- personalul aparatului de specialitate al Primariei Municipiului Beius - 123 persoane), respectiv:

- 69 functionari publici, din care: 7 functionari publici de conducere si 62 functionari publici de executie

- 54 personal contractual, din care 1 functie de conducere si 53 functii de executie

- Tot personalul institutiei, atat functionarii publici si personalul contractual, cat si alesii locali vor beneficia de instruiri privind implementarea sistemului de management al calitatii;

 

- 40 angajati ai primariei au participat la cursurile de instruire in urmatoarele domenii: „Management public si leadership", „Managementul calitatii in administraþia publica locala", „Planificare strategica"

- 2 angajati ai primariei au participat la cursul "Auditor in domeniul calitatii - cod COR 214130"

 

Prin participarea in cadrul proiectului, atat alesii locali, cat si functionarii publici si personalul contractual (de executie si cei din conducere) si-au imbunatatit procesul de comunicare, au inteles mai bine procesele organizatiei ce implica angajamentul ferm al managementului, definirea clara a responsabilitatilor, exista o transparenta si eficienta a proceselor interne ale organizatiei, vor evita erorile in locul corectarii lor - masurile preventive costa mai putin decat corectarea erorilor, vor contribui la realizarea unui cadru bine organizat la nivelul institutiei pentru gestionarea problemelor, vor plasa cetateanul in centrul sistemului de management, vor duce de fapt la imbunatatirea

imaginii institutiei si relatiile sale cu alte institutii si diversi parteneri si vor schimba mentalitatea in ceea ce priveste practicile si metodele de lucru.

 

 

Înapoi la Știri și evenimente

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ARHIVA HCL 2021

Proiecte beiuşene

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ